لوح تقدیر
021-88453986
ثبت نام
|
لوح تقدیر تبلیغاتی

لوح تقدیر : هدایای تبلیغاتی چشم انداز 

 

لوح تقدیرتبلیغاتی لوح تقدیرتبلیغاتی لوح تقدیرتبلیغاتی لوح تقدیرتبلیغاتی لوح تقدیرتبلیغاتی
 

لوح تقدیر

لوح تقدیر شامل یک نوشتار زیبا روی یک زمینه مناسب است که اعتبار آن با مهر و امضاء یک شخصیت حقیقی یا حقوقی یا یک نهاد با صلاحیت تایید می شود. درونمایه نوشتار، سپاسگذاری و گرامیداشت یک کار افتخار آفرین یا تأیید به دست آوردن یک جایگاه ارزشمند است.

 

گالری لوح تقدیر

 

 

لوح تقدیر ها اصولاً جهت ارائه به غرفه داران در نمایشگاهها، کارکنان و پرسنل برگزیده سازمانها و ادارات و شرکت ها شرکت کنندگان در همایش ها، نفرات برتر و برگزیده مسابقات، ، دانشجویان و مربیان برگزیده، جشن های فارغ التحصیلی، فرزندان برگزیده پرسنل و ... مناسب می باشند.

لوح تقدیر جایگاهی برجسته را در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تجاری به خود اختصاص داده است.

لوح تقدیر شامل یک نوشتار زیبا روی یک زمینه مناسب است که اعتبار آن با مهر و امضاء یک شخصیت حقیقی یا حقوقی یا یک نهاد با صلاحیت تایید می شود. درونمایه نوشتار، سپاسگذاری و گرامیداشت یک کار افتخار آفرین یا تأیید به دست آوردن یک جایگاه ارزشمند است.

گاهی یک مدرک تحصیلی یا حرفه ای به صورت یک لوح تقدیر ارزشمند و زیبا ارائه می شود تا بستر مناسبی برای نمود ارزش و اعتبار آن مدرک فراهم شود.

هدایای تبلیغاتی چشم انداز

پوشاک مردانه

پوشاک زنانه

لوازم ایمنی

کیف تبلیغاتی

ساک تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی

تندیس و لوح تقدیر

استندهای تبلیغاتی

ساعت تبلیغاتی

هدایای دیجیتال

صنایع دستی

هدایای نفیس

لوازم اداری

سایر هدایای تبلیغاتی

ایران - تهران
021-88453986